„Kdo nebojuje, nemůže vyhrát.“Poskytujeme právní služby klientům v celé České republice ve všech právních oblastech, včetně trestního práva, obchodních záležitostí,civilních sporů, smluvní agendy, rozvodů a opatrovnických záležitostí.
       Našimi klienty mohou být všichni, kdo potřebují jakoukoliv právní pomoc, bez ohledu na původ, národnost, politické a náboženské přesvědčení nebo sociální postavení, pokud si to přejí. Právní služby poskytujeme rovněž obchodním korporacím (včetně právní due diligence) a provádíme i kompletní právní servis realitním kancelářím. Jsme činní rovněž v trestním řízení, a to nejen na plnou moc, ale též jako ustanovení obhájci ex offo. Zastupujeme rovněž poškozené v trestním řízení. Naše právní služby jsou dostupné všem. S naší kanceláři lze sjednat i úschovu finančních prostředků a ověřování podpisů. Poskytování právních služeb není omezeno pracovní dobou a jsme klientům v případě nutnosti k dispozici po celých 24 hodin denně 365 dnů v roce. Právní služby poskytujeme i v anglickém jazyce. Pokud potřebujete poskytnout právní službu v jiné zemi, jsme v úzkém kontaktu se zahraničními spřátelenými advokáty. V České republice úzce spolupracujeme i s notářskými a exekutorskými subjekty a poskytujeme právní služby jak věřitelům při vymáhání jejich pohledávek, tak i dlužníkům při řešení jejich obtížné situace, včetně insolvenčního řízení. Ceny našich služeb jsou smluvní a odvíjí se od složitosti věci a možností klienta. Další podrobné informace vám kdykoliv rádi poskytneme telefonicky nebo na podkladě vašeho písemného dotazu. Lidé jsou naštěstí tvorové chybující, nejsou nadáni spravedlností – mají jen právo, a proto se přijďte poradit. Rádi vás uvítáme.


JUDr. Klára Long Slámová, advokát